Translate

четвртак, 31. март 2022.

 

RADIESTEZIJA DANKO 18

                   Radiestezija i zdravstvena detekcija 

                               Povratak na velika vrata - novi dijagrami, grafikoni, karte, crteži!


Smatra se da je zdravstvena detekcija u radiesteziji, kao i sama radiestezija, svoje najveće napredovanje započela u decenijama posle drugog svetskog rata! Međutim, to je, ustvari, bio naknadni nastavak započetog procesa razvoja radiestezije na svim nivoima, između dva svetska rata, pogotovo posle održana dva svetska kongresa u Francuskoj, inače kolevci savremene radiestezije! Rat je prekinuo njen  razvoj čije su osnove na sličnim današnjim teoretskim postavkama, pa se čak približavala i sadašnjim teorijama kvantne alokacije! Uticaj je bio toliki, da je čak u jednoj maloj Srbiji, jedan od ovdašnjih učesnika kongresa, održao obimno predavanje 1939 i 1940 godine na jednoj tehničkoj školi u Beogradu, a jedna druga knjiga, "Božanstvena medicina", štampana 1941 godine, objavljena je odmah po oslobođenju, 1945 godine! 

Ali, ogroman napredak u ratnoj hirurgiji  je, uz primenu antibiotika, značajno unapredio medicinu, podigao je na najviši pijadestal, pa  su se,  tada, izgubile ideje alternativne medicine! Istovremeno  narodna medicina, kao i nova alternativna medicina, započeta i pre rata, teorijama i radovima Royal Raymond Rifa, u biorezonantnoj medicini i Wilhelma Reicha, sa orgonskom energijom, bile su tada, pa i posle, slabe, ponekad i tragično, u borbi sa nadolazećom snagom farmaceutske industrije, pre svega u Sjedinjenim američkim državama  i razvijenim evropskim zemljama! Takođe, tadašnja tehnologija nije podržavala ideje koje su bile ispred svog vremena!

Naravno, odbacivanje starih i neprihvatanje novih alternativnih metoda je nastalo još i iz činjenice da su tragedije Drugog velikog rata, ostavile traga u duhu ljudi i gubljenju vere u ono nevidljivo, pre svega u Boga, dok je u mnogom zemljama došlo i do komunističkih režima, čije posledice, u duhovnom smislu, još značajno osećamo! Materijalnost kapitalizma je, u ovome, takođe podržala ovakav stav i tu se ideologije nisu razlikovale, pa čak ni danas!

Tako je i pojava Brune Greninga u Nemačkoj  i njegovih iscelenja, pa i masovnih, na stadionima, imala neki simbolički značaj u pokušaju, one „svetle strane“, da se kroz vidljivo pokaže Božija sila, kao što je i sam Bruno govorio! Međutim, ne uspevši da se održi u svetu, koji je počeo sve više da se komercijalizuje i njegov rad se polako ugasio.  Kao najveća alternativa, ostalo  je travarstvo, priznato od naroda, zbog tradicije, ali i zbog farmaceutskih kompanija, kojima su biljke, tada, bile izvor sirovina za lekove! I naravno, narodna, stara, običajna medicina, koja se sakrila pre svega u ruralnim sredinama i ekonomski nerazvijenim delovima sveta, koje savremena medicina uporno naziva nadrilekarstvom, uopšte ne ulazeći u ispitivanje njihove uspešnosti!

U godinama koje su dolazile, primetilo se da mehanistički pristup u medicini nije doveo do  razvoja i u drugim njenim oblastima, pre svega u dijagnostici, pa kao posledica toga i u terapijama! Puno se lutalo, pa i značajno grešilo, zbog nekritičkog stava u toj oblasti! Obavezni godišnji rendgenski pregledi (tadašnjim aparatima), zaprašivanje DDT praškom kao lekom, pojava čitave lepeze raznih, a neuspešnih lekova, neprimereni psihijatrijski metodi i ostalo, izazvali su, šezdesetih i sedamdesetih godina, promene i u stavu prema altermativi, pa se krenulo sve više i u istraživanje zdravstvenih problema i na druge načine, pa i  putem radiestezije, klatnom pre svega! Na pojačano zanimanje uticala je i kultna knjiga iz arhitekture, Ernsta Neuferta, „Arhitektonsko projektovanje“, gde se pominju ti uticaji, kroz poglavlje „Geobiologija“, pa se, nešto kasnije, čak osnivaju i pojedine firme u Evropi, vezane za radiestezijske zaštitnike, kao i značajna istraživanja pojedinaca! Uzajamno se podržavajući, pomaljaju se bioenergija i radiestezija, stidljivo se pojavljuju biorezonantni uređaji, kao i ostali alternativni pristupi, bilo u lečenju ili u onom još važnijem, otkrivanju uzroka problema i bolesti!

Radiestezija je u tome koristila naravno, klasičan metodološki, radiestezijski rad, a u zdravstvenoj detekciji potragu za obolelim organima, pre svega kroz anatomski spisak organa, gde se u, kako se danas kaže, „padajućem nizu“ ide od organa do organa ili kroz anatomske atlase ili od bolesti do bolesti!

Istovremeno se, polako, vraćaju učenja Rudolfa Štajnera, Blavacke i Charlesa Leadbeatera, ponovo se, posle ponovnog otkrivanja Indije i Kine, aktuelizuju istočnjačke dijagnostike, kao ajurveda, akupunktura, akupresura, pomaljaju se Feng Shui, Ji Đing, uključuje se u to ispitivanje aure, čakri  i eteričkih tela! Počinju i „merenja“ procenata energetskih stanja pojedinih organa, pojedinci  i udruženja prave nove originalne i vrlo zanimljive dijagrame za zdravstvenu detekciju, tabele ili šifrarnike,  takode se štampaju i precizni anatomski atlasi! Organizuju se razna udruženja, kursevi, seminari, druženja, ponovo se pojavljuje veći broj knjiga iz te oblasti!

                
Sve više se, uz fizikalnu, koristi mentalna radiestezija, iako prisutna u praksi još od osnivača savremene radiestezije, široko počinje da se  koristi radiestezija uz uzorak, fotografiju ili samo informaciju, za detekciju problema, koriste se nove terapije bojama, jogom, plesom, slikanjem, harizmatskim lečenjem, homeopatijom, cvetnim kapima, kiropraktikom,  itd., obraća se pažnja na ishranu, pre svega kroz makrobiotiku, vegetarijanstvo, gladovanje, a "apskstratni uticaji",  magija, zračenje oblika i predmeta dobijaju sve veću pažnju! Radiestezija ulazi u mnoge farmaceutske kuće, ponegde u policiju, carinu ili vojsku, ali se o tome puno nije govorilo!

Tako su, sedamdesetih i osamdesetih godina prošloga veka, radiestezija i klasična bioenergija dobile svoj najširi zamah, kao alternativa zvaničnoj medicini, uz kultnu knjigu "Medicina stanovanja" ("La  medicine  de  l'habitat") Jacques  La  Maya i bile vrlo priznate i prihvaćene u javnosti! Istina, ne i institucionalno!


I onda dolazi do naglog pada zanimanja i za radiesteziju i alternativnu medicinu! 
Politička previranja u Evropi, novi ratovi u svetu, izmena granica i etničke migracije, dovode do brige za sopstvenu egzistenciju, do potrebe za preživljavanjem i snalaženjem u novim političkim i ekonomskim okolnostima! 
Zatim, medicinska tehnologija, zahvaljujući digitalizaciji, razvija brze nove tehnike analiziranja putem CT skenera,  magnetne rezonance i ostalih preciznih uredjaja za merenje raznih vrsta markera, uz napredak  mikrobiologije i genetike, te se gubi interes za radiestezijskim ispitivanjem! 
Treće, farmaceutska industrija stvara sintetizovane sirovine za lekove, pa polako, a danas i vrlo agresivno, vodi borbu protiv lečenja biljkama ili lečenja prirodnim sredstvima! ( Ponegde je, bar po objavama u medijima, doskora, bilo kažnjivo pominjati, negde,  koprivu kao lek, a u USA je još poodavno zabranjeno prirodno lečenje vodom, pa je dr Gerson izmestio svoju kliniku u Meksiko, a kasnije i negde u Evropu)!  
Četvrto, i sami alternativci, pa i poneki "radiestezisti" stvaraju nepoverenje prema svome radu, jer previše  uvereni u to što rade, a uglavnom samouki ili nedovoljno edukovani, počinju da prave greške, tvrdeći da lekari ništa ne znaju, da lekove i terapije treba odmah odbaciti, te preći samo na ono što oni preporučuju. Počinju da skupo i preskupo naplaćuju svoje usluge, dolazi do pojave prevaranata i potpuno nestručnih ljudi, koji u želji za novcem, gaze  etičke kodekse, pa pojedine greške ili zloupotrebe pojedinaca ili grupa, dobijaju veliku medijsku pažnju! (Kao u Srbiji, selo Mala Krsna, takozvani "Najdanovi krugov", inače za ozbiljne radiesteziste uobičajeni, geomantni, pozitivni, isceliteljski krugovi, kojih ima svuda u svetu, pa ih zovu „suva banja“, gde je grupa „samozvanih radiestezista“ davala i prodavala "savete, knjige i usluge!" Čak i u običnom razgovoru od minut, dva videlo se da od radiestezije imaju samo visak, klatno). 

I tako, sve negde do prve decenije 21 milenijuma, kada se u medicini, ponovo. primećuje da dolazi do pada u uspešnosti dijagnosticiranja, pa i uspešnosti terapija, jer su pacijenti postali samo brojevi i izvori novca! Kao da je medicina došla do nekog nivoa da predahne, pa zastala, uz pojavu potpuno, novih bolesti, od kojih neke i nisu to! Istovremeno, sintetičko, medikamentno „lečenje“ počinje da bude primarno  u terapijama anksioznosti, neuroza i depresija, kancera i kardiovaskularnih obolenja, te su  lekovi iz tih oblasti visoko na vrhu konzimiranja odnosno profita, dok se o duši i njenom zapostavljanju, pričalo tek u kontekstu religioznog učenja ili na skupom psihijatrijskom kauču! Takođe, nove telekomunikacione tehnologije, zasnovane na novim načinima korišćenja raznih vrsta frekfencija, izazivaju veliko zanimanje za moguće uticaje na zdravlje!

Zato opet, započinju procesi vraćanja starim učenjima, uviđa se potreba za promenom svesti i okretanju duhovnosti, ponovo se dolazi do spoznaje da je  potrebno, ipak, čoveka posmatrati i kao duhovno biće! Šta više, da problemi i počinju u duhovnoj fazi, pa se preko energetskih sistema spuštaju u materijalno! Počinje proučavanje i ređih bolesti, kao bolest se priznaje Sindrom hroničnog umora, bolest koja to i nije i koja je, pre svega, vezana za radiestezijske uticaje! Danas se smatra jednom od najraširenijih bolesti urbanih sredina! Medicina ne zna ni uzrok, pa ni lek, te se, kao terapija, uglavnom daju vitamini, suplementi i naravno, sredstva za smirenje! A dovoljno je, najčešće, uraditi radiestezijski pregled stana! Međutim...potrebno je i znati za to i u to bar malo i verovati, bar i od strane lekara, ali ako ništa drugo, više te ljude niko ne zove hipohondrima!

U Evropi, dolazi, zahvaljujući  organizaciji „Pokret za mir“ do serije predavanja iz više oblasti alternativne medicine, ali samo za diplomirane lekare i farmaceute! Vaš pisac, autor ova teksta je održao više predavanja iz radiestezije i tadašnjih radiestezijskih zaštita 2000, 2001 godine u Beogradu i čini se, da su neki od slušalaca, preneto znanje i primenili. Istovremeno i medicina se pomalo prilagođava, pojavljuju se holističke i integrativne medicinske grupe, poliklinike, pa se stvaraju čak i novi izrazi kao “anti aging”medicina, funkcioanalna medicina, itd...

Ponovo se oživljavaju ideje doktora Rifa, kroz aparate bazirane na terapiji  frekfencijama, stari biorezonantni uređaji se usavršavaju, pojavljuju se specijalni dijagnostički kompjuterskih programi, "kvantni analizatori" i ostali uređaji, koji, iako ne podpadaju pod termin radiestezija, ponekad koriste radiestezijski rad (najčešće biotenzor) i mogu da se uklope u zajednički holistički sistem! Vibraciona i energetska medicina se razvijaju, a istovremeno ideje doktora Reicha dobijaju primenu kroz proizvodnju orgonita, (gde je ipak neophodno poznavanje radiestezije, a ne pravljenje komercijalnih ukrasa), pa čak i ponekih praktičnih, orgonskih uređaja!

 Radiestezisti sve više poklanjaju pažnju zaboravljenoj zdravstvenoj detekciji, obnavljajući i unapeđujući ućenje o tome, obraćajući pažnju na to da traže i one procentualno najmanje prisutne parametre  o budućim bolestima, koriste sve više teorije o evoluciji aure, o čakrama, merijdijanima i ostale delove klasične zdravstvene, radiestezijske detekcije! Istovremeno se, ponovo, obnavlja već pomalo zaboravljena radionika, oblast kojoj verovatno predstoji spajanje sa kvantnim uređajima, a radiestezijska pomagala, kao što su dijagrami, šifre i simboli postaju sve detaljniji, kao kod ruske doktorke Ljudmile Pučko (vrlo kompleksni i dobri, ali loše dizajnirani), kao i kod mnogih radiestezista na Zapadu, a posebno se takva radiestezija širi u Južnoj Americi, (istina i kao lečenje) kroz praksu takozvanog "jevrejskog klatna"! Detekcija se pre svega odnosi na ustanovljavanje, ne samo vrste ili naziva bolesti, već traženja uzroka i debalansa u energetskim, „karmičkim“, porodičnim, predačkim, socijalnim obrascima, pa i u predikciji mogućih bolesti i njihovom sprečavanju. Ponegde su i poneke ili mnoge alternativne metode i institucionalno prihvaćene i zakonski verifikovane!


Tako smo, početkom 2022 godine, došli do izuzetno i precizno urađene nove generacije dijagrama, grafikona, rozeta i anatomskih crteža, urađenih u poslednje dve tri godine, pod pokroviteljstvom poznate biotehničke kompanije  BIOCAD! U izradi su učestvovali čitavi timovi lekara, hemičara, fizičaria i biologa, pre svega iz Francuske, inače i kolevke savremene radiestezije! Zanimljiva je informacija, koju mi je rekao vođa tima ovog divnog rada, kroz dopisivanje, inače glavni grafički dizajner, da niko od učesnika, ovoga rada, nije aktivni radiestezista, što apsolutno nije mana ovoga rada! I odmah da kažem, da oni radiesteziju posmatraju isključivo kroz fiziku! Naravno, rad sa ovim rozetama zahteva posebno upoznavanje sa njihovim sadržajem i svakako sa prevodom! Posebno bih vas molio da mi ne postavljate pitanja o prevodu na vaš jezik, jer ja sam dobio samo dozvolu za objavljivanje, a nisam uspeo da dobijem i prevode, ako postoje, a sam autor je, u to vreme, prvih objavljivanja, zahtevao anonimnost svoga imena! Zato se potrudite sami za to, (eh, kako je to nekada bilo, u početku) ili pokušajte sa OCR metodom ili Guglom prevodiocem, putem slika! 

Predviđam da će sledeća generacija ovih dijagrama biti digitalizovana i da će biti preneta u kompjutersku formu i  interaktivna, odnosno, da će otklon klatna prema određenom polju, odmah ukazivati na nove opcije ili energetske obrasce ili davati dalja rešenja, odmah na ekranu. Naravno, kombinujte ih sami  sa starim ili drugim ili nekim svojim grafičkim rešenjima i uvek pravite svoje rozete, (najbolje polukružne), koje vama odgovaraju. 

Zato je ovo, ustvari, samo ideja svima nama, kako da idemo dalje sami! Iako se vaš pisac, ne bavi stalno ovom vrstom radiestezije, odnosno retko i po potrebi, a i tada mnogo jednostavnije, želim da vam prenesem novonastale ideje uz jednu poruku! Ne morate biti lekar, da bi ovo radili, iako je onda mnogo lakše, ali ne budite i lekari, ako već to niste! Isto važi i za ispitivanje dobijenih lekova ili terapija! Dozvoljeno je utvrđivati odnos korisnosti i štetnosti pojedinih lekova, ukoliko neko nije zadovoljan, ali to samo služi da bi se konsultovao lekar, koji je to prepisao, da pokuša sa novim terapijama.  Vaše je da kažete,  ali ne i da odlučujete,  a nikako da insistirate, u vezi toga! Bavite se pre svega otkrivanjem i eliminacijom  uzroka problema!  

Upravo zato i par reči oko terminologije! Radiestezijska detekcija zdravlja, zdravstvena detekcija, radiestezijska paradijagnostika su za mene termini koji označavaju potpuno iste radnje i verovatno i na drugim jezicima ima sličnih, malih, lingvističkih nedoumica, nebitnih za suštinu samoga rada! I kao što piše u gornjem pasusu, naše je da se trudimo da otkrijemo uzroke problema, da ih detektujemo, pa često  i onda kada za posledicu nemaju uočen simptom ili  lekarsku dijagnozu! Slična je nedoumica sa terminima lečenje, izlečenje i iscelenje! I dok nas ono prvo oslobađa od posledica, koje se mogu ponoviti, iscelenje menja naše stavove i ciljeve, odnosno nas,  jer nas suočava sa uzrokom i posledicom!                                                                                                                                                               Predstavljam vam par ovih izuzetnih kreacija, mislim da  ima 21 set, koje su inače potpuno besplatne!